Šis produktas skirtas verslui, institucijai, kuri tikslingai siekia sukurti inovatyvų produktą.
Sesija rengiama „Design thinking” metodu.
Produktas apima:
Pirminis problemų identifikavimas
Vartotojų tyrimas
Naujo produkto koncepcijos prengimas
Produkto dizainas
Prototipo rengimas
Verslo modelio paieška
Finansinis pagrindimas/ atsiperkamumas
KAINA: sutartinė, priklausomai nuo apimties.
Išanalizavus poreikius, pateikiama sąmata.
Sąmatos pateikimo kaina: 200 € + PVM
Pirminis 15 minučių pokalbis (galima rezervuoti Jums patogiu metu) yra NEMOKAMAS.